โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี นำโดยคณะผู้บริหาร พยาบาลและพนักงานโรงพยาบาล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงพระราชวิมลมุนี (จอม ฐานุตฺตโม)

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี นำโดยคณะผู้บริหาร พยาบาลและพนักงานโรงพยาบาล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงพระราชวิมลมุนี (จอม ฐานุตฺตโม) ทอดผ้าบังสุกุล ? วางดอกไม้จันทน์ ณ ฌาปนสถาน วัดสุทธิวารี วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒