โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและการแถลงข่าว จันทบุรีชวนวิ่ง ครั้งที่ 17 ซุปเปอร์มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ณ เทศบาลเมืองท่าช้าง วันที่ 18 มิถุนายน 2562

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและการแถลงข่าว จันทบุรีชวนวิ่ง ครั้งที่ 17 ซุปเปอร์มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ณ เทศบาลเมืองท่าช้าง วันที่ 18 มิถุนายน 2562