คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ (HPC) โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้ความรู้เรื่องการใช้ยา และการออกกำลังกาย

คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ (HPC) โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้ความรู้เรื่องการใช้ยา และการออกกำลังกาย ณ เทศบาลเมืองจันทนิมิต ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562