โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี นำโดยนายแพทย์ประเสริฐ ริมชลา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีในการเปิด รพ.กาฬสินธุ์-ธนบุรี

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี นำโดยนายแพทย์ประเสริฐ ริมชลา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีในการเปิด รพ.กาฬสินธุ์-ธนบุรี เครือโรงพยาบาลธนบุรี ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 7พ.ค.62