คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ (HPC) โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้ความรู้เรื่องการใช้ยา

คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ (HPC) โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้ความรู้เรื่องการใช้ยา การออกกำลังกาย และอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ณ เทศบาลเมืองจันทนิมิต ในวันที่ 4 เมษายน 2562