คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ (HPC) โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ได้ไปตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้ความรู้เรื่องการใช้ยา การออกกำลังกาย และอาหารสำหรับผู้สูงอายุ

คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ (HPC) โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ได้ไปตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้ความรู้เรื่องการใช้ยา การออกกำลังกาย และอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ณ เทศบาลเมืองจันทนิมิต ในวันที่ 8 มีนาคม 2562