กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคม 2561

โรงพยาบาลสิริเวช แจกของขวัญให้กับเด็กๆๆที่Admit และเด็กๆๆที่มาใช้บริการโรงพยาบาล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ