โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี นำโดยนายแพทย์ประเสริฐ ริมชลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและคณะ เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2562

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี นำโดยนายแพทย์ประเสริฐ ริมชลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและคณะ เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2562 แด่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงตัวแทนบริษัทประกัน