โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ออกหน่วยร่วมกับบริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต ตรวจสุขภาพเบื้องต้น

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ออกหน่วยร่วมกับบริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ และผู้ที่สนใจ ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี จันทบุรี วันที่ 21 -23 ธันวาคม 2561