โรงพยาบาลสิริเวชนำโดยนายวรพล พรเพชรวนิช กรรมการบริษัท พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลสิริเวชนำโดยนายวรพล พรเพชรวนิช กรรมการบริษัท พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ "วันปิยมหาราช" ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี