โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น ในการประชุมสัมมนาผู้ใช้ไฟภาคธุรกิจอุตสาหกรรมประจำปี 2561

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น ในการประชุมสัมมนาผู้ใช้ไฟภาคธุรกิจอุตสาหกรรมประจำปี 2561 พื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ในวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท แอนด์สปอร์ตคลับ