โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี เข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน เข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี หน่วยงานราชการ และตัวแทนบริษัทประกันต่างๆ