บริการทางการแพทย์

คลินิกศัลยกรรม

คลินิกศัลยกรรม บริการตรวจรักษา วินิจฉัยและผ่าตัด โรคทางการศัลยกรรมทั่วไป โดยแพทย์ศัลยกรรมผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ พร้อมให้การดูแลรักษาแบบเฉพาะทางตามมาตรฐานทางการแพทย์

แพทย์ประจำคลินิก

นพ. กฤษณ์ จงแจ่มฟ้า

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ประจำ: คลินิกศัลยกรรม

สอบถามการนัดหมายแพทย์

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา สถานที่
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

นพ. กำธร ศิริธัญญาลักษณ์

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ประจำ: คลินิกศัลยกรรม

สอบถามการนัดหมายแพทย์

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00-12:00น.
อังคาร 08:00-12:00น.
พุธ 08:00-12:00น.
พฤหัสบดี 08:00-12:00น.
ศุกร์ 08:00-12:00น.
เสาร์ 08:00-12:00น.
อาทิตย์ -

นพ. ชูศักดิ์ วังรัตนโสภณ

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ประจำ: คลินิกศัลยกรรม

สอบถามการนัดหมายแพทย์

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัสบดี -
ศุกร์ 17:00-20:00น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 12:00-20:00น.

นพ. บรรจง จี้ฟู

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ประจำ: คลินิกศัลยกรรม

สอบถามการนัดหมายแพทย์

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00-12:00น.
13:00-17:00น.
อังคาร 08:00-12:00น.
13:00-17:00น.
พุธ 08:00-12:00น.
13:00-17:00น.
พฤหัสบดี 08:00-12:00น.
13:00-17:00น.
ศุกร์ 08:00-12:00น.
13:00-17:00น.
เสาร์ 08:00-12:00น.
อาทิตย์ -

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี โทร. 039-605666
สอบถามการนัดหมายแพทย์ ต่อ 1113

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี