บริการทางการแพทย์

คลินิก หู คอ จมูก

คลินิกตา หู คอ จมูก บริการตรวจรักษาและการวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับ หู คอ จมูก ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ สามารถตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง

แพทย์ประจำคลินิก

พญ. จักรวิดา โกษาคาร

ความเชี่ยวชาญ: โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

ประจำ: คลินิก หู คอ จมูก

สอบถามการนัดหมายแพทย์

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา สถานที่
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

นพ. โชติพัฒน์ ทองเย็น

ความเชี่ยวชาญ: โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

ประจำ: คลินิก หู คอ จมูก

สอบถามการนัดหมายแพทย์

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา สถานที่
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

นพ. ปรีดี เงาเทพพฤฒาราม

ความเชี่ยวชาญ: โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

ประจำ: คลินิก หู คอ จมูก

สอบถามการนัดหมายแพทย์

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา สถานที่
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี โทร. 039-605666 ต่อ 1220, 1227
สอบถามการนัดหมายแพทย์ ต่อ 1113

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี