บริการทางการแพทย์

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ บริการตรวจสุขภาพด้วยบริการที่รวดเร็ว มีความถูกต้อง และแม่นยำ มั่นใจได้ในผลการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพที่หลากหลายเหมาะกับทุกช่วงอายุ พร้อมให้บริการโดยทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ มุ่งเน้นตามกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน, ตรวจสุขภาพประจำปีตามช่วงอายุ, ตรวจสุขภาพตามแพทย์สั่ง, ตรวจสุขภาพเพื่อทำประกัน, ตรวจสุขภาพสำหรับกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น โรงเรียน บริษัทต่างๆ, ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน หรือตรวจสุขภาพก่อนเดินทางไปต่างประเทศ เป็นต้น

เปิดให้บริการทุกวัน ณ อาคารโรงพยาบาลสิริเวช ชั้น 2 เวลา 07.00 - 16.00 น.

แพทย์ประจำคลินิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี โทร. 039-605666 ต่อ 1207
สอบถามการนัดหมายแพทย์ ต่อ 1113

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี