บริการทางการแพทย์

คลินิกกุมารเวช

คลินิกกุมารเวช บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็ก พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการ ภาวะโภชนาการ การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพเด็ก มีความเชี่ยวชาญในการตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคร้ายแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็กที่ต้องได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขา ทีมพยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยเด็กเป็นอย่างดี

เปิดให้บริการทุกวัน ณ อาคารโรงพยาบาลสิริเวช ชั้น 2 เวลา 07.00 - 20.00 น.

แพทย์ประจำคลินิก

พญ. กนกกร สวัสดิไชย

ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์

ประจำ: คลินิกกุมารเวช

สอบถามการนัดหมายแพทย์

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา สถานที่
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

นพ. ทนง ประสานพานิช

ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์

ประจำ: คลินิกกุมารเวช

สอบถามการนัดหมายแพทย์

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา สถานที่
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

นพ. ธีระวัฒน์ วิสุทธิญาณ

ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์

ประจำ: คลินิกกุมารเวช

สอบถามการนัดหมายแพทย์

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา สถานที่
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

นพ. ปกป้อง ณ สงขลา

ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์

ประจำ: คลินิกกุมารเวช

สอบถามการนัดหมายแพทย์

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา สถานที่
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี โทร. 039-605666 ต่อ 1220, 1227
สอบถามการนัดหมายแพทย์ ต่อ 1113

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี