บริการทางการแพทย์

คลินิกสูติ-นรีเวช

คลินิกสูติ-นรีเวช บริการด้านสุขภาพสำหรับสุภาพสตรี การวินิจฉัย การตรวจรักษาทางสูติ-นรีเวช การตรวจภายในระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี การตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคมะเร็งของระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี การผ่าตัดรักษาโรคทางนรีเวช และเนื้องอกอวัยวะสืบพันธุ์สตรี การรักษาภาวะการมีบุตรยาก การฝากครรภ์ และการคลอด และยินดีให้คำปรึกษาภาวะวัยทอง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่พร้อมให้คำแนะนำ

เปิดให้บริการทุกวัน ณ อาคารโรงพยาบาลสิริเวช ชั้น 2 เวลา 07.00 - 20.00 น.

แพทย์ประจำคลินิก

นพ. จิรวัฒน์ วีรกุล

ความเชี่ยวชาญ: สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ประจำ: คลินิกสูติ-นรีเวช

สอบถามการนัดหมายแพทย์

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัสบดี 12:00-13:00น.
ศุกร์ 12:00-13:00น.
เสาร์ -
อาทิตย์ -

พญ. วินียา ศุขนิคม

ความเชี่ยวชาญ: สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ประจำ: คลินิกสูติ-นรีเวช

สอบถามการนัดหมายแพทย์

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00-20:00น.
อังคาร -
พุธ 17:00-20:00น.
พฤหัสบดี -
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ -

นพ. อิศรา อินทรกำแหง

ความเชี่ยวชาญ: สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ประจำ: คลินิกสูติ-นรีเวช

สอบถามการนัดหมายแพทย์

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00-17:00น.
อังคาร 08:00-20:00น.
พุธ 08:00-17:00น.
พฤหัสบดี 08:00-20:00น.
ศุกร์ 08:00-20:00น.
เสาร์ 08:00-17:00น.
อาทิตย์ 08:00-17:00น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี โทร. 039-605666 ต่อ 1220, 1227
สอบถามการนัดหมายแพทย์ ต่อ 1113

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี