บริการทางการแพทย์

คลินิกอายุรกรรม

คลินิกอายุรกรรม บริการตรวจรักษาวินิจฉัย ให้คำปรึกษา ดูแลผู้ป่วยด้านอายุรกรรมทั่วไป และรักษาโรคต่างๆ ทั่วไป เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคติดเชื้อต่างๆ โรคปอด โรคไต โรคเลือด โรคระบบประสาท โรคทางจิต โรคด้านต่อมไร้ท่อ โรคทางเดินอาหาร ฯลฯ พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานในการรักษาที่เต็มไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ในด้านการตรวจรักษาและบริการ

เปิดให้บริการทุกวัน ณ อาคารโรงพยาบาลสิริเวช ชั้น 1 เวลา 07.00 - 20.00 น.

แนะนำแพทย์

พญ. จันจิรา ธีรเศรษฐ์ธำรง

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์ทั่วไป

สอบถามการนัดหมายแพทย์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัสบดี -
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08:00-17:00น.
Consult

พญ. ดาริกา วรรณศรีจันทร์

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์ทั่วไป

สอบถามการนัดหมายแพทย์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00-12:00น.
13:00-17:00น.
อังคาร 08:00-12:00น.
13:00-17:00น.
พุธ 08:00-12:00น.
13:00-17:00น.
พฤหัสบดี 08:00-12:00น.
13:00-17:00น.
ศุกร์ 08:00-12:00น.
13:00-17:00น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 08:00-12:00น.
17:00-20:00น.
Consult

นพ. พิชยา ปวรางกูร

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์ทั่วไป

สอบถามการนัดหมายแพทย์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00-17:00น.
อังคาร 08:00-12:00น.
13:00-17:00น.
พุธ 08:00-12:00น.
13:00-17:00น.
พฤหัสบดี 08:00-12:00น.
13:00-17:00น.
ศุกร์ 08:00-17:00น.
เสาร์ 08:00-12:00น.
อาทิตย์ -
Consult

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


สอบถามการนัดหมายแพทย์ ต่อ 1113

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี